You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Loa & Net

Buồn tất cả.

Chỉ cái loa là vui!

Nguyễn Chí Thiện

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời Tiết & Biệt Phủ

Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?

 Trương Châu Hữu Danh

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cái Với Lệch Pha

Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều, nhưng tư duy và thể chế thay đổi quá chậm và quá ít.

Nguyễn Quang Dy

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phan Kim Khánh