You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vũ Quang Thuận & Mặt Trận Truyền Thông

Với tôi, dù Vũ Quang Thuận là ai thì sự lên tiếng của anh có giá trị khai sáng rất cao cho dân trí Việt Nam. Nó đã như một dàn đại bác liên tục nả vào đầu giới chóp bu cộng sản Việt Nam không trừ một ai, kể cả “linh hồn bất khả xâm phạm” Hồ Chí Minh. Với tôi, những gì Vũ Quang Thuận đã “bắn ra” đã đưa anh vào thế anh có thể biến mất bất kỳ lúc nào trước họng súng của chế độ CSVN đã bủa vây anh từ bốn phía.

Nhà văn Phạm Thành

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đất & Người Hà Nội

Nói thật, mình thấy người Hà Nội hèn sống trong sợ hãi và cầu an hơn 70 năm rồi.

Độc giả (ẩn danh) của trang Xuân Diện Hán Nôm

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cường Quyền & Nhân Sĩ

Có nhiều định nghĩa về trí thức, nhưng thật đơn giản: trí thức là dùng trí tuệ của mình để thức xã hội; thức là thức tỉnh, là đánh thức người ngủ mê, là làm cho người khác nhận thức đúng. Người có học mà không làm được chữ thức thì không thể gọi là trí thức, lại còn để bị ru ngủ nữa thì thật nguy hiểm cho xã hội.

Trần Huỳnh Duy Thức

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chuyện Đoàn Huy Chương & Lê Trí Tuệ

Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động.

 Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dư Âm Của Một Cái Tết Sum Vầy

Lê Trí Tuệ - Phó Chủ Tịch Công Đoàn Độc Lập Việt Nam

Sự cam chịu nào có lẽ cũng chỉ có giới hạn.

Đào Tuấn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngày Xuân Đất Lạ

Nhật mộ hương quan xứ thị ?

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Thôi Hiệu

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cách Mạng Lên Đồng

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng

Một lúc lên ngay sáu bảy ông...

Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?

Tú Xương

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cọp Giấy & Rồng Lộn

Tuy bề ngoài có vẻ rất vẻ hùng mạnh nhưng Mỹ chỉ là một con cọp giấy.

Mao Trạch Đông (1956)

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien