You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Báo Cô & Báo Hại

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Tham & Ngu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Những Cây Đàn Vỡ

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Tù & Chuyện Đùa

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Chiên & Rán

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Nguyễn Ái Quốc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cầm vàng mà lội qua sông.
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Ca dao VN 

Ảnh của tuongnangtien

Đường Phía Bắc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
  

Ảnh của tuongnangtien

Nhân Văn Giai Phẩm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

"Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối không phải không có những người đã nhìn thấy ánh sáng của chân lý.”
Lê Hoài Nguyên 

Ảnh của tuongnangtien

Nghẽn Đường Và Nghẽn Mạch

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien